SocialErasmus povelja

Više od 4.4. milijuna studenata u visokoobrazovnim institucijama sudjelovalo je u Erasmus+ programu čineći ga najuspješnijom inicijativom Europske Unije. Kako bi se osiguralo društvo gdje kultura nije granica potrebno je da Erasmus+ iskustvo seže više i dalje od samog obrazovanja. Program bi trebao poticati studente na aktivno sudjelovanje tokom razmjene putem volontiranja i interakcije sa lokalnom sredinom.

Takvo iskustvo čini svakog Erasmus studenta ambasadorom programa i njegove poruke, povećava utjecaj investicije u studenta i potiče stvaranje društva aktivnih građana.

SocialEramus povelja ističe raznolike prednosti Erasmus+ programa na studente na razmjeni i njihove lokalne zajednice sa fokusom na društveni utjecaj samog programa kao i ispituje različite ključne elemente koje bi trebalo biti gradivno tkivo Erasmus programa.

Podrži SocialErasmus povelju na change.org!

Prijevod: Vedrana Kovačić (predstavnica za odnose sa javnošću ESN-a Hrvatska)