Skip to main content

Revidirani proračun EU-a: Je li investicija dovoljna da program Erasmus+ učini inkluzivnim i održivim?

       
Summary
"Ključni cilj novog programa je doticaj više mladih ljudi različitog podrijetla i sve veće sudjelovanje skupina koje nisu dovoljno zastupljene..."
Image
Young people sitting next to the EU flag
Body

Text

27. svibnja 2020. : Reakcija Erasmus studentske mreže na prijedlog proračuna programa Erasmus+ za razdoblje 2021. - 2027. 

Europska komisija predstavila je novi prijedlog Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a (2021.-2027.). Namjera je da se uz njegovo provođenje „zaštite životi i životni troškovi, popravi Jedinstveno tržište EU-a,  te se izgradi trajan i prosperitetni oporavak“, navodi Komisija. U sljedećim odlomcima dijelimo naše reakcije na proračun, a posebno dio koji se odnosi na budući program Erasmus+.

Predloženi proračun (24,6 milijardi eura) za Erasmus+ manji je od onoga što je Europska komisija iznijela u 2018. (30 milijardi eura), ali veći od onoga o kojem je raspravljalo Europsko vijeće u veljači 2020. (21, 2 milijarde eura). Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT) Europskog parlamenta brzo je dao kritiku na smanjeni proračun za Erasmus+. Erasmus studentska mreža (ESN) podržava ideju jačanja programa i čvrsto vjeruje da će povećana ulaganja u programe mladih u EU doprinijeti društvenom napretku kroz građanski angažman, mobilnost, volontiranje i suradnju. Konkretnije, Erasmus+ je vitalni program EU-a čiji je cilj osnaživanje mladih i promicanje europskog identiteta kroz mlade, obrazovanje i obuku u inozemstvu, istovremeno proširujući iskustva i svijest sudionika o Europi i povećavajući njihove buduće šanse na tržištu rada.

Izmjena proračuna programa trebala bi se provesti prilagođavanjem postavljenih ciljeva i prioriteta. Dodijeljeni veći proračun u usporedbi s programom Erasmus+ za razdoblje 2014. - 2020. podržat će šire i veće sudjelovanje, ali neće utrostručiti broj sudionika na 12 milijuna ljudi, cilj koji je u početku postavila Europska komisija za novi program 2021.-2027.

Ključni cilj novog programa je doticaj više mladih ljudi različitog podrijetla i sve veće sudjelovanje skupina koje nisu dovoljno zastupljene. Predloženi proračun može povećati raznolikost sudjelovanja, ali postizanje tog cilja uvelike će ovisiti o inicijativama uspostavljenim za lakši pristup i sudjelovanje kroz raznovrsniju podršku i oblike mobilnosti. Osobito za vrijeme COVID-19, presudno je da su mjere za ublažavanje financijskih učinaka dovoljne i ne ograničavaju mogućnosti studenata i mladih.

Kvalitetne fizičke mobilnosti trebaju ostati prioritet, a ljudski kontakt, angažman i integracija trebali bi i dalje biti jezgra programa. Iako prepoznajemo neophodnost učenja na daljinu kao načina sigurnog poštivanja privremenih pravila društvene udaljenosti, virtualni alati mogu igrati samo komplementarnu ulogu i nikada ne mogu zamijeniti stvarno fizičko iskustvo mobilnosti. Novi program ne bi trebao dati prioritet mrežnim mobilnostima, niti bi oni sami trebali biti način postizanja većeg broja sudjelovanja. Povećani proračun trebao bi jamčiti i kvalitetnu podršku prije, za vrijeme i nakon mobilnosti, te ojačati nadolazeću Erasmus povelju o visokom obrazovanju (ECHE).

Nove značajke i dodaci predloženi za program Erasmus+ 2021. - 2027. ambiciozni su i vrlo važni, ali njihova stvarna realizacija s obzirom na predloženi smanjeni proračun mogla bi biti dovedena u pitanje. Radnje poput Inicijative Europskih sveučilišta, DiscoverEU, malih poduzeća i partnerstva između pružatelja strukovnih škola i ostalih dionika moraju biti popraćene novim proračunskim injekcijama. Ako to nije slučaj, oni će dovesti do stvarnog smanjenja proračuna za već postojeće dijelove programa.

Erasmus+ jedan je od najvećih projekata Europske unije i stoga bi trebao biti prilika od koje svaki mladi čovjek može imati koristi, a ne privilegija za one, u malom broju, financijski sposobne. Ako se očekuje da će se program razviti u mogućnost mijenjanja života za više ljudi, tada bi trebalo razmotriti snažniju financijsku potporu, gdje su bespovratna sredstva bliže pokrivanju troškova života. U 2018. godini prosjek bespovratnih sredstava za program Erasmus+ za studente visokog obrazovanja iznosio je 366 € / mjesečno, što je prilično nedovoljan iznos koji ne pokriva njihove stvarne mjesečne troškove, što je primjerice istaknuto u izvješću o istraživanju Erasmus studentske mreže pod nazivom „Međunarodno prijateljstvo sveučilišta iz 2016.“ Posebno s obzirom na financijske učinke trenutne pandemije COVID-19 na studente i mlade, sigurno će postojati potreba za metodama za promicanje inkluzivnije mobilnosti u sljedećem programu Erasmus+. Kako bi riješili taj problem, Erasmus studentska mreža, Europska sveučilišna zaklada i Europska unija studenata udružili su snage i pokrenuli kampanju #Εrasmus500, s ciljem povećanja minimalnih bespovratnih sredstava programa Erasmus+ u skladu s načelima jednostavnosti podrška i uključenost.

Erasmus studentska mreža iznijela je svoje stajalište o financijskim ulaganjima u program Erasmus+ u raznim prošlim prijedlozima i izjavama. U lipnju 2018. godine, Erasmus studentska mreža objavila je reakcijski dokument na prijedlog Europske komisije za novi program Erasmus+, navodeći da će biti potreban znatno veći proračun za podmirivanje svih ambicioznih ciljeva navedenih u prijedlogu. To je istaknuto u drugoj izjavi iz listopada 2019., objavljenoj zajedno s Europskom studentskom unijom, gdje smo opet naglasili potrebu za većim proračunom. Novi program Erasmus+ želi uvesti progresivne elemente za povećanje mogućnosti i širenje sudjelovanja mladih Europljana. Kako napreduju pregovori, Erasmus studentska mreža potiče države članice EU-a da studentima i mladima daju veći značaj u predstojećim pregovorima, povećavanjem proračuna namijenjenog sljedećem programu Erasmus+. U međuvremenu, i dalje ćemo se zalagati za kvalitativniji, inkluzivniji i održiviji program kako bismo Erasmus generaciji omogućili da igra presudnu ulogu u "EU-u sljedeće generacije".

Izvorni članak na engleskom jeziku: https://esn.org/news/erasmus-budget-proposal-reaction

Prevela i uredila: Željka Gligora