Preporuke studentima i visokim učilištima u kontekstu pandemije koronavirusa

 

Zbog pojave pandemije korona virusa mobilnost sve više dolaznih i odlaznih studenata je upitna. Studenti se dvoume između ostanka na razmjeni ili povratka na matično sveučilište, a mnogobrojne obrazovne institucije još pregovaraju o načinu održavanja nastave. Najčešća pitanja koja studenti postavljaju:

  • Trebam li se vratiti kući ili ostati na razmjeni za vrijeme trajanja pandemije?
  • Hoće li mi stipendija biti pokrivena ukoliko imam online nastavu ili planiram Erasmus nastaviti nakon pauze?

Preporuka je kontaktirati matično sveučilište za sve detalje, ali "generalni odgovor" na oba pitanja glasi:

  • Iako je preporuka vratiti se kući, sigurnost povratka najviše ovisi o letovima za koje je velik rizik otkazivanja tijekom pandemije.
  • Stipendija će biti isplaćena za cjelokupnu boravak na razmjeni.

Kada je pak riječ o institucijama, trebale bi se što češće konzultirati s Nacionalnim Agencijama za Obrazovanje.
 

Izvori:

Agencija za mobilnost i EU programe

Europska komisija


 

Recommendations to students and higher education institutions in the context of the coronavirus pandemic

 

Due to the emergence of the coronavirus pandemic, more and more incoming and outgoing students question whether to go on their international mobility or not. Students are hesitant between staying on an exchange or returning to their home university, and many educational institutions are still trying to land on the final agreement on how to conduct classes. The following are frequently asked questions by students:

  • Should I return home or stay on an exchange for the duration of the pandemic?
  • Will my scholarship be covered if I have online classes or do I plan to continue Erasmus after the break?

The recommendation is to contact your home university for all details, but the answers mostly given to both questions are as follows:

  • Although it is recommended to return home, the safety of the return depends mostly on flights for which there is a high risk of cancellation during a pandemic.
  • The scholarship will be paid for the entire stay on the exchange.

In the case of contacting institutions for further questions, the National Education Agencies should be consulted as often as possible.
 

Sources: 

The Agency for Mobility and EU Programmes

European Commission

 

 

Written by: Nina Viljanac (Member of the Croatian Communication Committee)

Translated by: Željka Gligora (Vice-chair of the Croatian Communication Committee)