21. Nacionalna platforma Zadar

 

*For the English version, scroll below*

Ovog studenog, Erasmus Studentska Mreža Hrvatska održala je 21. Nacionalnu platformu u sunčanom Zadru, simbolično nazvanu “MoSaZeleno” kako bi se naglasila zelena strana Erasmus+ programa. Volonteri 7 lokalnih podružnica; ESN Čakovec, ESN Dubrovnik, ESN Osijek, ESN Rijeka, ESN Split, ESN Zadar i ESN Zagreb, okupili su se kako bi raspravili o temama bitnim cijeloj Mreži, ali i proslavili 11. rođendan ESN-a Zadar. Ovo je bila druga Nacionalna platforma u potpunosti održana na engleskom jeziku jer su joj se pridružili internacionalni gosti, a neki od njih su također bili i dio Predsjedavajućeg odbora.

 

 

Događaj je službeno otvoren u petak popodne. Počeo je s ice breaker igrom kako bi se sudionici osjećali ugodnije i međusobno upoznali prije početka ostalih aktivnosti. Predsjednici su prezentirali što se događalo u njihovim lokalnim podružnicama od prošle Nacionalne platforme i volonteri su mogli čuti izvještaje 5 članova Nacionalnog odbora i postaviti pitanja o njihovom radu. Ostali izvještaji o kojima se pričalo bili su o Nacionalnom treningu održanom vikend prije u Samoboru, izvještaj o partnerima i financijski izvještaj. Navečer su sudionici bili pozvani na Responsible party - proslavu 11. rođendana ESN-a Zadar.

Subota je bila malo ozbiljnijeg tona jer se raspravljalo o bitnim temama za Mrežu. Nakon izvještaja Vijeća vanjskih suradnika, gosti iz Pule predstavili su svoju udrugu kao iduću potencijalnu kandidat podružnicu ESN-a Hrvatska. Raspravljalo se o izmjenama pravnih dokumenata Mreže, kao i idućoj trogodišnjoj strategiji ESN-a Hrvatska. Održane su 3 radionice: Dobrobit volontera, Financijska pismenost i diskusija Nacionalnog odbora i Lokalnih odbora. U agendi je rezervirano i vrijeme za raspravu o trenutnoj krizi smještaja studenata s kojom se susreće većina gradova u Europi, pa su volonteri iz raznih gradova mogli podijeliti svoje najbolje prakse rješavanja problema. Zadnja aktivnost dana bila je Open space gdje su volonteri mogli predložiti razne teme te su sudionici mogli ići okolo i čuti nešto o svakoj od tema ili ostati na jednoj od njih i dublje raspraviti.

 

 

Zadnji dan volonteri su mogli čuti novosti s internacionalne razine ESN-a. Održana je prezentacija o Vizualnom identitetu ESN-a kako bi se osvježilo sjećanje starih volontera, ali i naučilo nove volontere o njegovoj važnosti. Održane su još 3 radionice; CV i motivacijska pisma, Erasmus u školama i ESNcard i kako ju promovirati. Još se održala prezentacija o GDPR-u kao bitnoj temi o kojoj treba razmišljati kada se organiziraju lokalni i nacionalni događaji te razgovori o potencijalnim radnim grupama ESN-a Hrvatska. Nakon runde zahvala i završnog govora, volonteri su se oprostili do idućeg nacionalnog događaja ESN-a Hrvatska!

Napisala: Laura Šlajhert (Komunikacijska menadžerica ESN-a Hrvatska)

 

21th National Assembly Zadar

 

English version:

This November, Erasmus Student Network Croatia got to hold its 21th National Assembly in the sunny city of Zadar, symbolically called “MoSaZeleno” to focus on the green side of the Erasmus+ programme. Volunteers from 7 of our local associations; ESN Čakovec, ESN Dubrovnik, ESN Osijek, ESN Rijeka, ESN Split, ESN Zadar, and ESN Zagreb gathered to discuss topics important to the Network, but also to celebrate ESN Zadar’s 11th birthday. This was the second National Assembly held fully in English since there were international guests, some of who were also part of the Chairing Team. 

 

 

The event was officially opened on Friday afternoon. It started with an ice breaker game to make people more comfortable and get to know each other before the start of other activities. Presidents presented what had been happening in their local associations since the last National Assembly, and volunteers got to hear reports from the 5 National Board members and had the chance to ask questions about their work. Some other reports they got to hear were from the National Training held the weekend before in Samobor, Partnership, and Financial report. In the evening, participants were invited to a Responsible party to celebrate ESN Zadar’s 11th birthday.

Saturday was a more serious day as there were important topics to discuss. After the Board Support held their reports, guests from Pula held their presentation as they are the next potential candidate section for the next ESN association. Discussions were held about changes in ESN Croatia’s legal documents, as well as the next 3-year strategy of ESN Croatia. There were 3 workshops participants could join: Volunteers’ well-being, Financial literacy, and a discussion between National Board and Local Boards. Some time in the agenda was reserved for a discussion about the student housing crisis that is currently affecting the whole Europe, so volunteers from different cities shared their best practices with solving this problem. Last session of the day was Open space where volunteers suggested different topics and participants could go around hearing a bit about each of them or stay in one place to discuss it further. 

 

 

On the last day, volunteers got to hear updates from the international level of ESN. A presentation about the Visual Identity of Erasmus Student Network was held to refresh the memory of some older volunteers and inform the newer ones about its importance. Another 3 workshops took place; CV & Motivation Letters, Erasmus in Schools, and ESNcard & How to Promote It. There was a session about GDPR as an important thing to keep in mind when organising local and national events and a session about potential working groups in ESN Croatia. After the Appreciation round and Closing speech, volunteers said their goodbyes until the next national event of ESN Croatia!

Written by: Laura Šlajhert (Communication Manager of ESN Croatia)