Skip to main content

Institutional partners

       
Body

Text

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Nadležna ministarstva su Ministarstvo znanosti i obrazovanja (za područja znanosti, obrazovanja i osposobljavanja) te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (za područje mladih). Među temeljne djelatnosti Agencije spada informiranje i savjetovanje o programima iz njezina portfelja, što je čini središnjom točkom odnosno polazištem za informiranje o međunarodnim mogućnostima na području formalnog i neformalnog učenja. Aktivnosti i usluge informiranja i savjetovanja besplatne su. Agencija tako organizira intenzivne promotivne i informativne aktivnosti kako bi svi građani Republike Hrvatske bili svjesni mogućnosti i koristi koje im pruža međunarodna dimenzija učenja. Agencija ulaže u obrazovanje i usavršavanje građana Republike Hrvatske, u osuvremenjivanje i unaprjeđenje sustava obrazovanja, znanosti i rada s mladima te u njihovu internacionalizaciju, i to provedbom programa i ostalih navedenih aktivnosti.

Uz informiranje i promoviranje svojih programa, mreža i inicijativa, Agencija također objavljuje javne natječaje za dodjelu financijske potpore za sudjelovanje u programima mobilnosti, savjetuje potencijalne korisnike, pruža potporu prilikom prijave na aktivnosti, provodi odabir pristiglih prijava te ugovara i dodjeljuje novčana sredstva za realizaciju odabranih projekata. Agencija također nadzire provedbu projekata te prati regularnost trošenja dodijeljenih financijskih sredstava. Provedbom programa, inicijativa i mreža u svojoj nadležnosti Agencija pruža međunarodne prilike za učenje velikom broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života, tako promičući ideju cjeloživotnog učenja kao glavnog pogona napretka.

 

Programi:

  • Erasmus+ - program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport 
  • Obzor 2020. - okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije
  • Euraxess (mobilnost istraživača u Europi)
  • CEEPUS - Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije
  • Bilateralni program akademske mobilnosti - program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama

Inicjiative: