PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Best Erasmus Moments“

(u daljnjem tekstu: Pravila)
Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
 


ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizatori i voditelji zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “Best Erasmus Moments “ (u nastavku “Nagradni natječaj”) su Erasmus studentska mreža Hrvatska, Istarska 5, 31000 Osijek, OIB: 86515858833 i Agencija za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, 10000 Zagreb, OIB: 25385906011  (u daljnjem tekstu: Organizatori).

Cilj ovog natječaja je promidžba programa Erasmus+, odnosno promidžba studentske mobilnosti u okviru programa Erasmus+.


ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 14.09. do 10.10.2018. godine do 23:59 (krajnji rok za podnošenje prijave) na Facebook, Instagram i Twitter privatnim profilima sudionika nagradnog natječaja. Organizator zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja Natječaja.


ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJU ORGANIZATORI

Pobjednik Nagradnog natječaja koji će biti nagrađen temeljem odredaba ovih Pravila dobit će 1 x poklon paket. 


ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici). Prijave se podnose individualno. 

 

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako na privatnom profilu na idućim društvenim mrežama - Facebook, Instagram, Twitter - objavite fotografiju iz razdoblja mobilnosti  u okviru programa Erasmus+ studij ili stručna praksa. Fotografija mora biti javno podijeljena, a uz nju mora biti navedena država, mjesto/grad i datum nastanka fotografije, dodan #besterasmusmoments te označen @ESNcroatia. Sudionici mogu uz fotografiju objaviti kraći tekst o svom iskustvu na mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Poželjno je da objavljene fotografije sadrže element materijalne ili nematerijalne kulturne baštine zemlje u kojoj su snimljene.

Sudionik Natječaja prihvaća i odobrava da se podatci koje pruži pohrane i koriste isključivo u svrhu promidžbenih aktivnosti Organizatora u skladu sa standardima koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sudjelovanje u natječaju podrazumijeva izravno prihvaćanje Pravila.

Prijavom na Nagradni natječaj sudionici su izričito i daju svoju privolu da da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja Natječaja.Organizator aplikacije u kojoj se provodi Natječaj rukovat će podatcima prema standardima koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.+

Podnošenje podataka za ovaj Nagradn natječaj je dobrovoljno. U slučaju da Sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Općom uredbom o zaštiti podatakaa, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

Sudionici u okviru ovog Nagradnog natječaja izričito su suglasni i daju svoju privolu da Organizatori mogu koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u člancima i reportažama bez ikakvih naknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima Natječaja.

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.


ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Jedna osoba će biti nagrađena. Najbolju fotografiju će izabrati tročlano povjerenstvo koje će činiti predstavnik ESN-a Hrvatska i dva djelatnika Agencije¸za mobilnost i programe Europske Unije. Imena i prezimena dobitnika bit će objavljena na mrežnim i društvenim stranicama najkasnije 13. listopada 2018.
Fotografije će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

  • kreativnost i originalnost
  • povezanost s temom natječaja
  • kvaliteta sadržaja

dobitnik koji u roku 48 sati ne dostave podatke potrebne za preuzimanje nagrade gube pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika.

 

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizatori zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionik krši ova Pravila 
  • Sudionik djeluje protivno pravilima platforme Facebook, Instagram ili Twitter.

S obzirom na to da sudjelovanje u natječaju uključuje objavu sadržaja na mrežnim stranicama , zadržavamo pravo iz natjecanja eliminirati odnosno s navedenih stranica brisati sve fotografije koje na bilo koji način krše prava i propise zakonodavstva RH ili međunarodnog prava, te sadržaje koji imaju uznemiravajući, neugodan, seksualno eksplicitan, nepristojan, klevetnički ili bilo kakav drugi neprihvatljiv ili zakonski nedopušten sadržaj.


ČLANAK 8: PROMIDŽBA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno daju privolu da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju podrazumijeva prihvaćanje objave informacija o pobjedničkoj fotografiji u promidžbene nekomercijalne svrhe.


ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.


ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.


ČLANAK 11: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizatori obrađuju njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju.

Organizatori jamče zaštitu osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Organizatori će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionici Nagradnog natječaja imaju pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci brisati iz baze osobnih podataka.


ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizatori nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/ESNCroatia).