Kampus.hr je neovisni portal specijaliziran za područje obrazovanja i karijernog razvoja. Cilj portala je promovirati razvoj i ulaganje u intelektualni kapital te pratiti trendove u obrazovanju i na tržištu rada na lokalnoj i globalnoj razini. Želimo pomoći mladim profesionalcima, studentima i srednjoškolcima da kontinuiranim radom na sebi unaprjeđuju postojeća i stječu nova znanja i vještine.