Moje ime je Nives Kozjan, a ESN-u sam se pridružila u listopadu 2015., i to upravo zato kako bih promijenila svoju studentsku rutinu.

Željela sam se orijentirati na nešto što će mi, slično volontiranju, skrenuti pogled u smjeru mogućnosti koje upravo ovakve organizacije i pružaju. Oduvijek sam željela upoznati ljude koji dolaze iz drugih država u naš grad, biti u kontaktu s njima kroz jedno duže vrijeme, a možda i za stalno. Smatram kako mi ESN može najviše od toga i pružiti.

Uz to, imam i priliku iskusiti i naučiti neke stvari koje će mi biti potrebne, kako tijekom studiranja tako i u kasnijem životu. S ESN-om studentima na razmjeni približiti kulturu vlastite zemlje kroz razne aktivnosti koje naša sekcija organizira upravo s tom svrhom, a ja osobno mogu steći razna društveno-humana iskustva koja ću pamtiti do samoga kraja.