U društvu u kojem fraze kao što su dugotrajna gospodarska kriza i visoke stope nezaposlenosti mladih ili nepopunjena radna mjesta zbog nedostatka potrebnih vještina i niske zaposlenosti diplomiranih postaju dio rječnika mladih, vrijeme je te iste mlade pozvati da aktivno sudjeluju u oblikovanju vlastite budućnost kako bi postali promjena koju žele vidjeti u svijetu.

Konkretnu priliku da mladi uzmu stvar u svoje ruke te budu dokaz da postoji mogućnost bolje povezanosti obrazovanja sa svijetom rada, stvaranja komplementarnosti između formalnog, neformalnog i informalnog učenja te stjecanja adekvatnih vještina koje odgovaraju sve većem broj poslova koja zahtijevaju visoku stručnost, nude programi mobilnosti koji su dostupni svim mladima.

Najveći takav program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport je Erasmus+ koji mladima daje priliku za samorazvoj i stjecanje ključnih vještina i kompetencija za tržište rada.

"I'm one of the few lucky students around who can truly say -Twice Erasmus, always Erasmus-, as I gladly participated in two academic mobilities during my studies. The biggest contributor to my employability for sure was my second Erasmus experience, in which I had an opportunity to take classes of my personal interest. The knowledge I gained throughout that year enormously raised my professional profile and allowed me to gain a spectre of valuable soft and hard skills. Today, I can most certainly say that, thanks to my mobility experience, I accomplished my goal of working in the European Commission." -  Hrvoje Grganović, Novi Travnik (Bosina)

 

Program Erasmus poseban naglasak stavlja na uključivanje mladih osoba u međunarodne aktivnosti kao što su: studiranje, volontiranje, razmjene mladih, obavljanje stručne prakse. Mladi na taj način imaju priliku proširiti i steći novih znanja, vještine i kompetencije na profesionalnoj i na osobnoj razini, npr. razviti svoje jezične vještine.

Istraživanje Erasmus Impact Study pokazuje kako se razlozi uključivanja u programe mobilnosti razlikuju prema regijama, ali u prosjeku 90% mladih u svim nevedenim regijama sudjeluje u Erasmus programu kako bi iskusili život u inozemstvu, upoznali nove ljude, naučili ili usavršili strani jezik i razvili tzv. „meke vještine“. Osim ovih već svima poznatih razlozloga, 87% mladih izjavljuje kako se uključuju u programe razmjene da postanu konkurentni na stranom tržištu rada, dok njih 77% odlazi u inozemstvo kako bi pri povratku postali konkurentniji na domaćem tržištu rada.

 

 

"I would say that skills and competences that I gained during the time of mobility definitely had an impact on my personal development and my career. Life in multicultural environment, possibility of learning Portuguese language, travelling, studying in English language and meeting a lot of new and interesting people are only the small part of the whole story that makes your Erasmus stay even more special than expected."– Josip Radić, Split (Croatia)

Program Erasmus posebno je usmjeren na povezivanje obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom. U prilog tome govore i istraživanja koja pokazuju kako mladi koji se uključuju u programe mobilnosti stječu 6 ključnih osobina koje povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu rada, tj.

  1. Lakše prihvaćaju druge kulture i stavove te se lakše prilagođavaju radu u multikulturnom okružju,
  2. Otvoreniji su prema novim iskustvima,
  3. Imaju više samopouzdanja,
  4. Imaju razvijenu svijest o vlastitoj snazi i slabostima,
  5. Imaju sposobnost efektivnog donošenja odluka,
  6. Imaju sposobnost efektivnog rješavanja problema

 

"Besides developing my “soft skills”, during the Erasmus mobility I managed to develop my own personality. I was highly motivated to learn German language and after the study mobility, I held a B1 diploma. Moreover, during my studying abroad I had an opportunity to conduct a research about the cultural differences and stereotypes among international students, which was truly inspirational for me because I have also learned about the stereotypes which other nationalities meet. Finally, I had an opportunity to study with people from all over the world. I believe this helped me to become a better person, to find a job more easily, and have better future." – Iva Jurjev, Šibenik (Croatia)

 

Upravo su gore navedene osobine, ključne osobine na koje 93% poslodavaca u Europi gleda prilikom traženja svojih zaposlenika. Uspoređujući te osobine kod mobilnih i ne-mobilnih mladih, istraživanje Erasmus Impact Study dolazi do jasnog zaključka da mobilni mladi tijekom 6 mjeseci boravka u inozemstvu imaju mogućnost steći ove vještina koje su ključne za konkurentnost na tržištu rada, dok bi ne-mobilnim mladima za to u prosjeku trebalo 4 godine života.

 

 

 

 

 

 

Sviđa ti se što si pročitao/la? Dosta ti je inertnosti i ravnodušja i želiš aktivno ulagati u sebe? Spreman/a si izaći iz svoje komfor zone i objeručke obuhvatiti nova iskustva, znanja i vještine? Kontaktiraj nas! Rado ćemo ti pružiti potporu prije, tijekom i nakon programa mobilnosti.

 

Usudi se biti promjena koju želiš vidjeti u svijetu!