U kontekstu opstrukcije i pokušaja političkog preuzimanja stručnog procesa Cjelovite kurikularne reforme predvođene dr. sc. Borisom Jokićem, Erasmus studentska mreža Hrvatska, zajedno uz šest svojih sekcija: ESN Dubrovnik, ESN Osijek, ESN Rijeka, ESN Split, ESN Zadar i ESN Zagreb, daje punu podršku kurikularnoj reformi i cijeloj stručnoj radnoj skupini te poziva sve studente i nevladine organizacije na pružanje potpore inicijativi "Hrvatska može bolje" u nadolazećim vremenima.

Cjeloživotno učenje jedna je od ključnih stavki izlaska iz krize jer mladi ljudi, kao glavni nositelji ideja, informacija, novih znanja i vještina, postaju strateška osnovica razvitka suvremenih kompetitivnih gospodarstava i društava. ESN Hrvatska smatra da je od izuzetne važnosti nastaviti s takvom reformom koja promiče razvijanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.   

Reforma se zalaže za obrazovanje koje potiče analitičko i kritičko razmišljanje, usmjerava učenike na razvijanje potencijala i pruža veću mogućnost izbora prilikom školovanja. Usmjerena je na razvoj mladih u samosvjesne, odgovorne osobe koje su sposobne kritički promišljati o sebi, društvu i svijetu te koje će kroz obrazovanje biti potaknute aktivno djelovati u društvenom, kulturnom i ekonomskom razvoju zajednice. ESN Hrvatska drži da su našem društvu prijeko potrebni mladi ljudi koji kritički gledaju na svijet te koji su sposobni razviti vlastiti stav i sagledati širu sliku određene problematike.

Reforma odgovara na potrebe povezanosti obrazovanja sa svijetom rada i daje prostora komplementarnosti između formalnog, neformalnog i informalnog učenja. Kompetencije stečene alternativnim načinima učenja sve su važnije za buduću zapošljivost mladih i njihov razvitak na osobnoj i profesionalnoj razini. Mi, kao platforma za aktivan građanski angažman mladih, smatramo ovu reformu bitnom jer svojim programom nastoji upoznati mlade sa sve tri ranije navedene metode učenja za što vjerujemo da će im omogućiti razvitak širokog spektra novih vještina, znanja i stavova.

Reforma promiče vrijednosti poput poštovanja i nediskriminacije te snažno odvraća od stereotipa i rasizma. Dijeleći jednake vrijednosti i podržavajući multikulturalno okruženje u lokalnim zajednicama, pozdravljamo uvođenje i poticanje na razvijanje navedenih vrijednosti od malih nogu.

Zbog svega navedenog, držimo kako je od ključne važnosti da na reformi nastave raditi stručni ljudi čije iskustvo daje novom kurikulumu dodatnu vrijednost, važnost i održivost. Našemu su obrazovanju potrebne prave i trajne promjene koje iz temelja mijenjaju zastarjele obrasce podučavanja, a samo će se ulaganjem u školstvo i mlade ljude podići vrijednost našega društva i osigurati bolja budućnost. Učenici obrazovani po novom kurikulumu zasigurno će biti vrijedni članovi akademske zajednice, ali i pokretači velikih promjena.

___________________________

Erasmus studentska mreža Hrvatska podružnica je najveće studentske organizacije u Europi. Aktivno djeluje od 2012. godine, a službno je registrirana 18.05.2014. s ciljem podrške i razvitka međunarodne studentske razmjene. Na europskoj razini prisutni smo na više od 500 visokoobrazovnih institucija u 39 država. Mreža se konstantno razvija i širi, a trenutno broji 15 000 aktivnih članova. Uz Buddy program, odnosno domaće studente koji se brinu o međunarodnim studentima, brojka naših volontera raste na 34 000 mladih ljudi. ESN nudi svoju pomoć i potpomaže oko 190 000 studenata na razmjeni svake godine. Više informacija možete pronaći naći u ESN Media Kit-u.